با هماهنگی قبلی دبیرخانه کارگروه پهپاد و با هماهنگی یکی از نمایندگان کارگروه پهپاد در استان,
از خدمات سریع صدور پلاک موقت و شناسنامه پهپاد بهره مند شوند👇👇
👇 اسکن مدارک ذیل👇
- عکس پرسنلی
- تصویر پشت و روی کارت ملی
- تصویر صفحات اصلی شناسنامه
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه (کمتر از شش ماه از ان گذشته باشد)
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی یا گواهی های فنی حرفه ای
- تصویر گواهینامه ها، تاییدیه ها، تقدیرنامه ها و مدارک مرتبط (در صورت وجود)
- تصویر نمای بالا و تصویر روبروی پرنده
- تصویر شماره سریال دستگاه
- تصویر شماره سریال رادیو کنترل
- تصویر اسناد و مدارک خرید پرنده یا مبایعه نامه رسمی با امضای دو شاهد
- تصویر قبض برق یا تلفن محل سکونت یا محل کار
- تصویر سند یا اجاره نامه محل سکونت یا محل کار
- تصویر خلبان/مالک به همراه پرنده و رادیو کنترل
- امضاء پیش نویس مقررات بهره‌برداری از وسایل پرنده بدون سرنشين غیرنظامی و تعهد به رعایت دستورالعمل پهپاد سازمان هواپیمایی کشوری موسوم به CAD 7506

📖 بدیهی است خدمات ثبت پرنده و پلاک موقت کمافی السابق 🔹رایگان🔸 است.
✋️⛔️ به مدارک ناقص یا متناقض یا افراد دوره ندیده امکان ارایه خدمات نمی باشد.
📚📒 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.PAHPADHA.com
بخش "فرم ها و قوانین"
یا نمایندگان استانی مراجعه فرمایید.

✅ برنامه نویسی های گسترده ای در یکسال اخیر انجام شده تا ثبت نام کاربر و ثبت پهپاد از سرور ملی پهپاد به صورت آنلاین انجام گیرد که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

با آرزوی توفیق و سربلندی
مرکز ساماندهی پهپادهای غیرنظامی کشور