ثبت و پلاک پهپادهای ساخت ایران (حقیقی)  • {{value}}
01 - نوع فرم را انتخاب کنید.
02 - نام را بنویسید. 02 - نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
03 - نام خانوادگی را بنویسید. 03 - نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
04 - بارگذاری تصویر عکس پرسنلی را انتخاب کنید.
05 - جنسیت را انتخاب کنید.
06 - شماره شناسنامه را بنویسید. 06 - شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
07 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه نخست شناسنامه را انتخاب کنید.
08 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه ازدواج شناسنامه را انتخاب کنید.
09 - بارگذاری تصویر رنگی صفحه توضیحات شناسنامه را انتخاب کنید.
10 - کد ملی را بنویسید. 10 - کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. 10 - کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
11 - بارگذاری تصویر رنگی روی کارت ملی را انتخاب کنید.

ترجیحا تصویر رنگی کارت ملی با تاریخ اعتبار را ارسال نمایید. در صورتی که برای صدور کارت ملی درخواست داده اید و تا کنون صادر نشده است، تصویر رنگی تاییدیه شماره ملی ثبت احوال را امضا نموده و ارسال نمایید.

12 - بارگذاری تصویر رنگی پشت کارت ملی را انتخاب کنید.

ترجیحا تصویر رنگی کارت ملی با تاریخ اعتبار را ارسال نمایید. در صورتی که برای صدور کارت ملی درخواست داده اید و تا کنون صادر نشده است، تصویر رنگی تاییدیه شماره ملی ثبت احوال را امضا نموده و ارسال نمایید.


13- روز تولد را انتخاب کنید.
14- ماه تولد را انتخاب کنید.
15- سال تولد را انتخاب کنید.

16- وضعیت تاهل را انتخاب کنید.
02 - نوع پهپاد را انتخاب کنید.
03 - شرکت سازنده (BRAND) را انتخاب کنید.
04 - در صورتی که نام مجموعه خود در لیست نبود، در این قسمت بنویسید را بنویسید. 04 - در صورتی که نام مجموعه خود در لیست نبود، در این قسمت بنویسید را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
05 - شناسه ملی / شناسه صنفی / شماره پروانه مجموعه را بنویسید. 05 - شناسه ملی / شناسه صنفی / شماره پروانه مجموعه را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...